نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله شهرستانی مسابقه قرآن، عترت، نماز

برگزاری مرحله شهرستانی مسابقه قرآن، عترت، نماز


برگزاری مرحله شهرستانی مسابقه قرآن، عترت، نماز

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مرحله شهرستانی مسابقه قرآن، عترت، نماز در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار گردید.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه و معاون پرورشی اداره از نحوه برگزاری مرحله کتبی این مسابقه بازدید نمودند.