نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی

برگزاری جلسه بهبود کیفیت سوادآموزیاولین جلسه گروه بهبود در سال 98-97 با حضور اعضای گروه تشکیل شد. جلسه با قرائت نامه‌ی مقام عالی وزارت در خصوص سواد آموزی توسط فتاحی، کارشناس مسئول سواد آموزی شروع گردید.

وی همچنین افزود: طرح با سواد کردن اولیای بی سواد دانش آموزان در اولویت کار ما می باشد و با همکاری مدیران مدارس این کار را انجام خواهیم داد.

گفتنی است گزارش از کلاس های سال 1396 و اعلام آمار قبولی، همفکری در مورد تشکیل مرکز یادگیری محلی، آموزش کامپیوتر و زبان در کلاس های دوره ی انتقال، آماده سازی آموزش دهندگان جهت شرکت در آموزش طرح نماز کلید بهشت و اعلام سرانه از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.