نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان ابرکوه با حضور امام جمعه و شهردار محترم و اعضای شورای آموزش و پرورش

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان ابرکوه با حضور امام جمعه و شهردار محترم و اعضای شورای آموزش و پرورشبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مراسم نمادین انتخابات شورای دانش آموزی با حضور امام جمعه و شهردار محترم و اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان در آموزشگاه شهید مطهری برگزاری گردید.

شورای دانش‌آموزی بزرگترین شبکه اجتماعی، فرهنگی، تربیتی در مدارس کشور و فرصتی بی نظیر تربیتی ومدرسه محور است تا دانش‌آموزان در این فضا برای قبول مسئولیت‌های بزرگ‌تر در آینده تمرین کنند و آماده شوند و از میان منتخبین شوراهای دانش آموزی مدیران آینده کشور پرورش یابند و به بالندگی برسند.