نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان ابرکوه

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان ابرکوههمزمان با سراسر کشور بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در همه مدارس شهرستان ابرکوه برگزار شد.

در این انتخابات که با حضور پرشور دانش آموزان برگزار شد کارمندان اداره ی شهرستان با حضور در آموزشگاه ها ضمن عرض خداقوت به کادر اجرایی مدارس، از نزدیک نظاره گر شور و شوق دانش آموزان در انتخابات بودند.

از جمله وظایف شورای دانش آموزی مدارس، انتقال نظرات، پیشنهادات و مشکلات دانش آموزان و آموزشگاه به مدیرمی باشد.این نظرات وپیشنهادات بوسیله کمیته های تخصصی از قبیل کمیته فرهنگ و قران، کمیته بهداشت، کمیته علمی و آموزشی، کمیته هنری، کمیته سیاسی و اجتماعی، کمیته تعاون و فعالیتهای گروهی و کمیته ورزشی صورت می پذیرد.

گفتنی است دانش آموزان دختر شرکت کننده در این انتخابات 3613 نفر و دانش آموزان پسر 4464 نفر در شهرستان ابرکوه می باشند.