نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری امتحانات پایان دوره سواد آموزی

برگزاری امتحانات پایان دوره سواد آموزیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، امتحانات پایان دوره سواد آموزی در طول شش روز و در 19 حوزه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

وجوهیان کارشناس مسئول سواد آموزی شهرستان از حضور 61 سواد آموز در 5 حوزه سواد آموزی، 63 سواد آموز در 3 حوزه تحکیم و 57 سواد آموز در 7 حوزه انتقال خبر داد و از همکاری مطلوب مدیران مدارس در امر برگزاری آزمون های این دوره تشکر نمود.