نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه

برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه،صبح جمعه  99/04/20 آزمون ورودی مدارس نمونه در چهار حوزه با حضور 230 نفر داوطلب پسر و دختربا رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. در این آزمون دانش آموزان متقاضی جهت ادامه تحصیل دررشته های تجربی و ریاضی مدارس نمونه دولتی به رقابت پرداختند.مدیر آموزش و پرورش به همراه تعدادی از کارشناسان از حوزه های امتحانی بازدید نمودند.