نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمان بندی آزمون بدوانتصاب مدیران و معاونان

برنامه زمان بندی آزمون بدوانتصاب مدیران و معاونان


برنامه زمان بندی آزمون بدوانتصاب مدیران و معاونان
بسمه تعالی 
برنامه زمان بندی آزمون بدوانتصاب مدیران و معاونان محترم - محل آزمون در هنرستان کار دانش فجر - 13 اسفند ماه 
گروه ردیف کد پرسنلی  نام خانوادگی نام  نام پدر آموزشگاه شروع آزمون
گروه 1 1 73070052 اکبری غلامرضا محمد علامه طباطبائي   شروع آزمون : ساعت 15 
2 72969942 اکرمی خسرو محمد حسین ابن سينا  
3 72967000 اکرمی غلامرضا محمد حسین امام خميني  
4 72960110 اکرمی ابرقوئی علیرضا محمد هادی شهيدعلي نقي کارگر  
5 73012442 اکرمی ابرقوئی مریم محمد شهیده روحی  
6 72967321 اکرمی نیا محمدعلی ابراهیم شهيدمحمودفلاح زاده  
7 73127701 اكرمي  ابرقوئي غلامرضا علی اکبر شهيد حق دوست  
8 73172438 برزگر ابرقویی جواد عباس ابوذر  
9 72963652 جلایی حسین  غلامعلی ابن سينا  
10 72963772 حاتمی ابوالفضل حسن شهدا  
گروه 2 11 72654171 حسن پور علی رضا محمد علی سید جمال الدین اسد آبادی   شروع آزمون  :ساعت 15:30 
12 72910253 حسینی سید عباس سید محمد آزادگان  
13 73072049 خلیلی ابرقویی رسول پنجه علی ولی عصر(عج )  
14 72910366 دهقان صفی آباد جلیل حجی حسن شهید مرتضی فلاحزاده  
15 72971486 رنجبر حمید امیرقلی شهدا  
16 72653853 زارع زاده محسن ابوالقاسم شهیدرجایی  
17 60016619 زارع زاده ابرقویی محمدهادی حبیب هنرستان کاردانش فجر  
18 62241035 زینلی ابراهیم عبدالعلی شهیدعلیرضاکارگر  
19 73129799 ستار غلامرضا حسن شاهد  
20 72815681 ستايش نيا علي اكبر حسين سید جمال الدین اسد آبادی  
گروه 3 21 72910373 سربازیان علی سیف اله مهدی موعود(عج )   شروع آزمون : ساعت 16
22 72641042 صالحی محمد صادق اسدالله ایثارگران روح اله  
23 73067651 طحانی احمد رضا ابوذر  
24 72963500 عابدی علی اصغر حسین شاهد  
25 72962160 عمیقی ابوالفضل غلامرضا 12فروردين  
26 72962410 فتاحی محمد حسن امام علي (ع )  
27 73072722 ارزانی شمس آبادی زهراه مصطفی هنرستان کارودانش آزاده  
28 92555172 استوار فاطمه غلامرضا هنرستان کارودانش آزاده  
29 72966979 اکرمی ابرقوئی حبییبه  غلامرضا شهیده روحی  
30 72966136 آدمی ابرقویی محترم علی اکبر بعثت  
گروه 4 31 62421948 برزگر زهرا براتعلی کاردانش طوبي   شروع آزمون : ساعت 16:30
32 72960745 پور قاسمی فاطمه صغری علی بنياد15خرداد  
33 72963331 پورزارع زاده معصومه مرتضی نجمه  
34 73129277 جبرئیلی ابرقوئی کبری علی هنرستان کارودانش آزاده  
35 73142929 حاتمی صدیقه حسن مرکز آموزشي ايثار ابرکوه  
36 73129693 حسینی ابرقویی زهرا سیدعلی شهید حسن زارع  
37 72972537 حمیدی زاده زمانه حسن شهید باهنر  
38 72964340 حیدری مدوئیه مهین  جواد امام صادق(ع)  
39 92555077 خالصی احترام  ماشاالله فضیلت  
40 72971398 خانی مهرابادی  اعظم  حسین فرزانگان  
گروه 5 41 72654703 خدادادی فاطمه حسین پيروزي   شروع آزمون : ساعت 17
42 60015286 دهقانی ده عرب بتول یداله علویه  
43 73125953 رازقی ابرقویی فاطمه محمد شهیدحسین آدمی  
44 85017350 فلاح زاده رضا حسين شهيدمحمدعلي فلاح زاده  
45 73127691 فلاح زاده محمد علی رمضان شهيد حق دوست  
46 73128765 فلاحزاده خسرو محمد شهيدمحمودفلاح زاده  
47 72963638 فلاحزاده منو چهر محمد شهيدصيادشيرازي  
48 72967459 کریمی مریم آبادی محمدعلی حسین شهيدمحمودفلاح زاده  
49 72966947 معصومیان ابراهیم عباسقلی ابن سينا  
50 73141860 مولودی احمد غلامحسین مرکز آموزشي ايثار ابرکوه  
گروه 6 51 73120520 ناظمی زاده بهرام محمد شهید مقیمی   شروع آزمون : ساعت 17:30
52 72964333 نجارزاده احمد رضا شهدا  
53 72968796 هدایتی سید حسام  سید جعفر  ایثارگران  
54 72966441 رستگارپناه کبری مرتضی عصمت  
55 72970773 رسولی قدسیه سید مهدی فاطمیه  
56 72970004 روحی صدیقه رحمان بعثت  
57 72963726 زارع رباب رضا امام صادق(ع)  
58 73128331 زارع ابرقویی اعظم محمد بعثت  
59 73120561 زارع زاده طیبه سید جعفر شهيد جهاني  
60 73011916 زارعزاده الیزابت اکبر شهيد جهاني  
گروه 7 61 73129492 زرنگار مهین جلال خدیجه کبری   شروع آزمون : ساعت 18
62 73130044 صالح زاده حبیبه سلطان  حسن کاردانش طوبي  
63 72967378 صالحی مریم محمود فاطمیه  
64 46712750 صالحی ابرقویی پروین محمود شهيدنجاتي  
65 72964132 عبیری جواهر محمد بعثت  
66 73125583 عبیری رحیمه علی محمد امام صادق(ع)  
67 72965511 عزیزی پناه صدیقه زینل شهید نیکوبخت  
68 72971246 عظیمی زهره سید ضیاء صدرا  
69 72967258 عمیقی آفاق غلامحسین نمونه الزهراء  
70 73126673 عمیقی ابرقوئی  فاطمه  غلامرضا  شهیده روحی  
گروه 8 71 73150424 غفوری ابرقویی مرضیه باقر نمونه الزهراء   شروع آزمون : ساعت 18:30
72 72970621 غلامزاده کبری اسماعیل مهديه  
73 92550471 فاتحی طاهره محمود بنياد15خرداد  
74 73068325 فتاحی فاطمه مصطفی سيد سيف الله ميرغفاري  
75 72964245 فلاح زاده لیلا بمانعلی 13آبان  
76 33600964 فلاح زاده ابرقوئی لیلا علی نرجس  
77 73129238 فلاحزاده ابرقوئی  فاطمه صغری  حسن  شهیده روحی  
78 72967392 قریشی میترا  سید علی مهديه  
79 72965705 قیومی فیروزه میرزا محمد متوسطه بزرگسالان آمنه  
80 72964157 قیومی مژگان محمد ابراهیم بنياد15خرداد  
گروه 9 81 72912296 کمالی فامه جواد شهيد جهاني   شروع آزمون  : ساعت 19
82 72962668 کیوان پناه لیلا علی محمد ام البنین(س)  
83 47113363 مجرد ابرقویی فاطمه ناصر عفت  
84 62244697 اکرمی ابرقوئی علی اصغر 0 پژوهش سرا دانش آموزی میربقایی  
85 72962812 مرتضوی زاده بی بی خدیجه سیدمهدی امام امت  
86 72967441 مشتاقیان کبری حسین شهيدنجاتي  
87 72962932 ملکی مژگلن  سید عبدالرسول پرنيان  
88 72972061 مهربان مرجان ماشا اله ولايت  
89 73160928 میرحسینی اعظم سادات سید اسماعیل امام صادق(ع)  
90 92555038 واعظ ابرقویی الهام جلال فاطمیه