نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه بزرگداشت مقام معلم 97

برنامه بزرگداشت مقام معلم 97


 

نتایج مسابقه هفته بزرگداشت مقام معلم

برندگان مسابقه

------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان آزمون: مسابقه هفته بزرگداشت مقام معلم

ردیف

کد ملی

نام خانوادگی

نام

نام پدر

جنسیت

پاسخ‌های صحیح

پاسخ‌های غلط

بی‌جواب

نمره نهایی

نمره نهایی

1

5039746326"

ارزاني  شمس  آبادي

صديقه

رضا

زن

19 (95%)

1 (5%)

0 (0%)

19

95%

2

5039738684"

اكرمي   ابرقوئي

كبري

حسن

زن

19 (95%)

1 (5%)

0 (0%)

19

95%

3

5039742525"

هدايتي   ابرقوئي

طيبه

سيدابوالقاسم

زن

18 (90%)

2 (10%)

0 (0%)

18

90%

4

2431784711"

مهربان

مرجان

 

زن

18 (90%)

2 (10%)

0 (0%)

18

90%

5

5039477104"

مدني   ابرقوئي

مريم

حسين

زن

18 (90%)

2 (10%)

0 (0%)

18

90%

6

5039470711"

ميرحسيني

اعظم سادات

سيد اسماعيل

زن

18 (90%)

2 (10%)

0 (0%)

18

90%

7

5039464721"

حيدري مدوئيه

مجيد

حسين

مرد

18 (90%)

2 (10%)

0 (0%)

18

90%

8

4911132078"

ستارشمس آبادي

اعظم

نوازاله

زن

18 (90%)

2 (10%)

0 (0%)

18

90%

9

2538976413"

خيرانديش

مريم

محمد

زن

18 (90%)

2 (10%)

0 (0%)

18

90%

10

5039739036"

اكرمي

طاهره

محمد

زن

18 (90%)

2 (10%)

0 (0%)

18

90%

11

5030018824"

غفوري ابرقويي

فهيمه

محمود

زن

17 (85%)

3 (15%)

0 (0%)

17

85%

12

5039461372"

رستگارابرقوئي

فاطمه

رضا

زن

17 (85%)

3 (15%)

0 (0%)

17

85%