نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ای دیگر در هفته پیوند اولیا و مربیان

برنامه ای دیگر در هفته پیوند اولیا و مربیانهمزمان با هفته پیوند اولیا و مربیان و با همت انجمن اولیا و مربیان و مدیریت آموزشگاه الزهرا انتقال این مدرسه به مکان جدید انجام شد و زیباسازی این آموزشگاه نیز به بهترین شکل انجام شد.