نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی مسائل و مشکلات مجتمع آموزشی ورزشی شهدای دانش آموز و هنرستان تربیت بدنی با حضور مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش

بررسی مسائل و مشکلات مجتمع آموزشی ورزشی شهدای دانش آموز و هنرستان تربیت بدنی با حضور مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورشبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه همزمان با سفر مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش مسائل و مشکلات مجتمع آموزشی ورزشی شهدای دانش آموز و هنرستان تربیت بدنی بررسی و جهت رفع آنها تبادل نظر گردید.

این بازدید که با حضوردکتر جعفری مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش، کریمی مدیر آموزش و پرورش ، شکیبا معاون پرورشی و تربیت بدنی و قائنی رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش صورت گرفت از کلاس درس ورزش در آموزشگاه شهید حسین آدمی بازدید  و در خصوص توسعه و تجهیز این فضا تصمیم گیری شد.
کارشناس تربیت بدنی اداره و مدیر مجتمع ورزشی و مدیر هنرستان تربیت بدنی نیز تیم بازدید کننده را همراهی می کردند.