نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با شیوه کار تعاونی مصرف آموزش و پرورش ابرکوه بیشتر آشنا شوید

با شیوه کار تعاونی مصرف آموزش و پرورش ابرکوه بیشتر آشنا شوید


این تعاونی در سال 1394 کار خود را آغاز کرده است.

با توجه به شرایط موجود مقرر گردید از اعضا به غیر از حق عضویت مبلغی به عنوان سهام دریافت نشود و این شرکت خدمات خود را به اعضا از طریق فروش امانی و اقساطی ارائه نماید.

بر همین اساس از ابتدای تأسیس با برپایی نمایشگاه های فصلی بخشی از نیازهای اعضای خود را فراهم آورده است.