نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان نوسازی از موقعیت زمین های مدارس خیری وطرح برکت

بازدید کارشناسان نوسازی از موقعیت زمین های مدارس خیری وطرح برکتبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، کارشناسان نوسازی از موقعیت زمین های مدارس خیری وطرح برکت جهت جانمایی نقشه  های مدارس خیری اردی ۱۲ کلاسه و۶ کلاسه با حضور شورای شهر مهردشت بازدید به عمل آوردند.