نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت سوادآموزی استان از کلاس های سوادآموزی

بازدید معاونت سوادآموزی استان از کلاس های سوادآموزیامین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان به همراه محمدی کارشناس سنجش و حکیمی کارشناس واگذاری ها از کلاس های دوره های تحکیم سواد و انتقال شهرستان ابرکوه بازدید بعمل آوردند.

لازم به ذکر است که از ابتدای امسال  تا کنون تعداد 6 کلاس دوره انتقال و 5 کلاس دوره تحکیم تشکیل گردیده است و تعداد 88 نفر کم سواد در این کلاس ها در حال تحصیل هستند.