نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مستمر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان از مدارس در راستای ارزیابی آموزش دانش آموزان به صورت حضوری و مجازی

بازدید مستمر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان از مدارس در راستای ارزیابی آموزش دانش آموزان به صورت حضوری و مجازیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، "محمد علی کریمی" مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونین با حضور در مدارس شهرستان از نحوه آموزش دانش آموزان به صورت حضوری و مجازی بازدید به عمل آورد.

در این بازدیدها، مدیر آموزش و پرورش طی تماس هایی با خانواده های دانش آموزان، جویای شیوه آموزش آنها در بحران کرونا و نحوه تعلیم دانش آموزان در شبکه شاد شد.

لازم به ذکر تعدادی سخت افزار آموزشی (تبلت) که به همت خیرین شهرستان و مرکز آمار ایران تهیه و به  آموزش و پرورش شهرستان واگذار شده بود نیز در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار گرفت.