نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولان آموزش و پرورش شهرستان از مدارس

بازدید مسئولان آموزش و پرورش شهرستان از مدارسبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه؛ مدیر آموزش و پرورش و معاون پرورشی و تربیت بدنی از مدارس شهرستان ابرکوه به منظور ارزیابی نحوه اجرای آموزش حضوری دانش آموزان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید ها "محمد علی کریمی" با اولیای دانش آموزان به صورت تلفنی گفت و گو نمود و از اعتمادی که خانواده های دانش آموزان به آموزش و پرورش در موضوع رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مدارس داشتند تقدیر و تشکر نمود.

گزارش تصویری بازدیدها: