نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه مطالعاتی نوروزی

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه مطالعاتی نوروزی


بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه مطالعاتی نوروزی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه رؤسای ادارات روابط عمومی و بازرسی اداره کل و فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از پایگاه مطالعاتی نوروزی دانش آموزان دبیرستان نمونه امام صادق(ع) بازدید نموده و از نزدیک با دانش آموزان گفت و گو نمود.