نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش از شهرستان ابرکوه

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش از شهرستان ابرکوه 

مدیر کل آموزش و پرورش در اولین سفرشهرستانی خود به همراه مدیر کل و معاون توسعه تجهیز و نوسازی رئیس اداره بازرسی و مشاور مدیر کل از شهرستان ابرکوه بازدید نمودند .

حضور در مراسم صبحگاه دبیرستان نمونه امام علی (ع)و سخنرانی در جمع دانش آموزان  اولین برنامه سفر بود مدیر کل در جمع دانش آموزان گفت :جامعه نیازمند نیروی انسانی موفق ،متعهد و متخصص است .انسان موفق برای خود،خانواده و جامعه اش سودمند است .

دانا فر  افزود:سه عنصر باعث موفقیت می شود :استعداد، تلاش و حمایت

مدیر کل گفت:اگر می خواهید موفق باشید و بدانید ده سال دیگر در چه وضعیتی هستید باید به این سه سوال جواب دهیدکجادرس خوانده ای؟چه رشته ای خوانده ای؟و چقدر خوانده ای؟

در پایان به دو عنصر بسیار مهم و تاثیر گذار اشاره شد .1-کسانی را که به گردنتان حق دارند (پدر،مادرو معلم و ...)احترام کنید2-باخداباشید و مطیع اوامر او باشد.

حضور در منزل مادر شهیدان آدمی و ادای احترام به شهداء و ایثارگران برنامه بعدی بود . پس از آن از پروژه های عمرانی خشنود ،صدرا ،اردوگاه و خانه معلم بازدید به عمل آمد .

دیدار با (غلامرضا اکرمی )فرهنگی جانباز مدافع حرم و اقامه نماز جماعت با دانش آموزان دبیرستان فولادگر از جمله برنامه های بازدید بود.

برنامه پایانی مدیر کل و هیئت همراه حضور در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بود .عارفی مدیر کل نوسازی در این جلسه  باتشریح وضعیت مالی قول مساعدجهت  اتمام پروژه های عمرانی داد .

مدیر کل آموزش و پرورش بر موارد ذیل تاکید داشت :

برنامه ریزی برای گرامیداشت هفته معلم،تکریم مسافرین نوروزی،پویاتر شدن شوراهای آموزش و پرورش و امور مختلف آموزش و پروش ،برنامه ریزی برای گرامیداشت با شکوه روز زن و ...

در پایان مدیر کل از واحد های مختلف کارشناسان اداره بازدید به عمل آورد .