نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه های امتحانی

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه های امتحانیبه گزارش روابط عمومی  آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه؛ "محمدعلی کریمی" مدیر آموزش و پرورش از حوزه های امتحانی بازدید و از  نزدیک در جریان روند برگزاری امتحانات نهایی پایه های نهم و دوازدهم قرار گرفت.

وی در این بازدید ها بر اجرای دقیق و صحیح دستورالعمل‌ها و پروتکل های بهداشتی تاکید و از زحمات مسئولین حوزه های امتحانی تقدیر و تشکر نمود.