نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1400

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1400به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، درآخرین روزهای باقیمانده از انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1400، مدیر آموزش و پرورش شهرستان به اتفاق همراهان از پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری بازدید نمودند.
"محمد علی کریمی" ضمن اظهار خرسندی از حضور دراین پایگاه اظهار داشت که انتخاب رشته برای داوطلبان امری حیاتی و به سرنوشت آنها وابسته است. آموزش و پرورش به لحاظ دارا بودن نیروهای متخصص در این بخش می تواند محل مناسب و قابل اعتمادی برای اولیا و داوطلبان باشد .