نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از مرکز واکسیناسیون فرهنگیان

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از مرکز واکسیناسیون فرهنگیانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، "محمدعلی کریمی" مدیر آموزش و پرورش شهرستان از مرکز تجمیعی واکسیناسیون فرهنگیان بازدید به عمل آورد.

گزارش تصویری بازدید: