نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از مدارس منطقه اسفندآباد

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از مدارس منطقه اسفندآباد


بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از مدارس منطقه اسفندآباد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه معاون پشتیبانی، کارشناس مسئول آموزش و کارشناس روابط عمومی از مدارس مهدی موعود(عج)، میثم، شهید دستغیب و شهید چمران بازدید نمود.