نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار ابرکوه و مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه های برگزاری کنکور سراسری

بازدید فرماندار ابرکوه و مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه های برگزاری کنکور سراسریبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در جریان برگزاری کنکور سراسری هنر، کاظمی نسب فرماندار ابرکوه به همراه مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه های خواهران و برادران این رویداد علمی مهم بازدید به عمل اوردند.