نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرگروه های آموزشی استان از مدارس شهرستان

بازدید سرگروه های آموزشی استان از مدارس شهرستانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان، سرگروه های آموزش متوسطه استان از مدارس متوسطه شهرستان و جلسات آزمون علمی- عملکردی بازدید نمودند.

گفتنی است کارگاه آموزشی نیز با حضور سرگروه های استان در آموزشگاه متوسطه دوره دوم ابوذر نیز برگزار گردید.