نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرزده مدیر آموزش و پرورش شهرستان از پایگاه سنجش نوآموزان کلاس اول

بازدید سرزده مدیر آموزش و پرورش شهرستان از پایگاه سنجش نوآموزان کلاس اولبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان از پایگاه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان بازدید کرد.

در این بازدید "محمدعلی کریمی" از نحوه سنجش نوآموزان کلاس اول در واحدهای شنوایی سنجی، بینایی سنجی، تست هوش و اندازه گیری قد و وزن بازدید کرده و چگونگی تهیه شناسنامه سلامت را مورد بررسی قرار داد.
 

لازم به ذکر است تا کنون 769 نفر از دانش آموزان در سامانه الکترونیکی سنجش ثبت نام شده که از این تعداد 721 نفر تا کنون مورد سنجش قرارگرفته و شناسنامه سلامت خود را دریافت کرده اند. همچنین سنجش تخصصی برای 80 نفر از نوآموزان صورت گرفته است.