نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش از ستاد اسکان شهرستان

بازدید رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش از ستاد اسکان شهرستانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، "غنی" رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و و پرورش استان یزد و "حسن زاده" کارشناس ایشان از ستاد اسکان مسافران و مدارس اسکان شهرستان ابرکوه بازدید نمودند.