نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از پروژه های در دست احداث

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از پروژه های در دست احداثبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه؛ "مهندس حسینی پور" رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به همراه "مهندس ذاکر" مدیر کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان و معاون پشتیبانی ایشان از پروژه های در دست احداث آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه بازدید به عمل آوردند.