نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دکتر خلیلی معاون محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش به همراه کارشناسان شبکه بهداشت از مدارس شهرستان ابرکوه

بازدید دکتر خلیلی معاون محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش به همراه کارشناسان شبکه بهداشت از مدارس شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه  دکتر خلیلی معاون محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش به همراه کارشناسان شبکه بهداشت از نحوه اجرای  دستورالعمل 06 در مدارس شهرستان ابرکوه بازدید به عمل آورد.

در این بازدید ها، دکتر خلیلی وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس ابرکوه را بسیار مطلوب توصیف کرد و از زحمات جامعه فرهنگیان شهرستان در امر بازگشایی مدارس تقدیر و تشکر نمود.