نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پروژه های عمرانی

بازدید از پروژه های عمرانیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیریت، معاون پشتیبانی و کارشناس ساختمان از تعدادی پروژه های عمرانی آموزش و پرورش بازدید کردند.

پیشرفت 85 درصدی ساختمان شش کلاسه خیری هارونی اول مهر ماه به بهره برداری می رسد. این آموزشگاه توسط خیر محترم حاج حسین غلامپور در حال ساخت می باشد.

دومین پروژه خیری در حال ساخت در اسفند آباد ابرکوه با پیشرفت 50 درصدی توسط خیر محترم قدمعلی شمس در حال ساخت می باشد. همچنین عملیات ساخت ساختمان سرایداری آموزشگاه شهید جهانی مهرآباد شروع و تا سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

محوطه سازی و زیرسازی زمین چمن مصنوعی دبستان دین و دانش مسکن مهر نیز مهر ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.