نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از نمایشگاه بال سرخ عاشورا، بال سبز انتظار

بازدید از نمایشگاه بال سرخ عاشورا، بال سبز انتظار


مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه معاون پرورشی و کارشناسان تکنولوژی و روابط عمومی، از نمایشگاه بال سرخ عاشورا، بال سبز انتظار که در مهردشت برگزار گردید، دیدن نمودند.