نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس استعدادهای درخشان ناحیه2 یزد

بازدید از مدارس استعدادهای درخشان ناحیه2 یزد


معاونین آموزشی دبیرستان های متوسطه به همراه معاون آموزشی و کارشناسان آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از مدارس سمپاد و استعدادهای درخشان ناحیه2 یزد بازدید نمودند.