نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های آزمون سوادآموزی

بازدید از حوزه های آزمون سوادآموزی


مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از حوزه آزمون سوادآموزی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان به همراه معاون پرورشی و کارشناسان سنجش و نهضت سوادآموزی، از حوزه های آزمون سوادآموز الزهرا و  روستای رئیس آباد بازدید نمودند.