نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آزمون علمی – مقایسه ای متوسطه دوم

بازدید از آزمون علمی – مقایسه ای متوسطه دوم


مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از آزمون علمی – مقایسه ای متوسطه دوم بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه کارشناس امتحانات این اداره از آزمون علمی مقایسه ای متوسطه دوم بازدید نمود.