نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ارزیابان وزارت آموزش و پرورش از مدارس شهرستان ابرکوه

بازدید ارزیابان وزارت آموزش و پرورش از مدارس شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه؛ در راستای رصد فرآیندهای  آموزشی  و پرورشی در سطح مدارس و میزان دسترسی و استفاده از شبکه دانش آموزی شاد و بررسی نقاط ضعف و قوت آن؛ ارزیابان وزارت آموزش و پرورش از مدارس شهرستان بازدید به عمل آوردند.

لازم به ذکر است در این بازدید های میدانی، با مدیران و معلمین مدارس،دانش آموزان و اولیای آنان در خصوص آموزش مجازی و چالش های آن گفت و گو و تبادل نظر شد.