نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از واحد فناوری و ضمن خدمت ابرکوه

بازدید اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از واحد فناوری و ضمن خدمت ابرکوه


اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از واحد فناوری اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، نعیمی پور، رئیس اداره برنامه ریزی؛ پهلوان حسینی، رئیس اداره فن آوری اطلاعات و خواجه امینیان، کارشناس برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از واحد برنامه ریزی، ضمن خدمت و فن آوری این اداره بازدید نمودند.

همچنین از کارگاه IT  و نمونه کارهای فن آوری و دفتر آمار دبیرستان دخترانه شهیده روحی بازدید بعمل آمد که کارهای صورت گرفته در این آموزشگاه مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت..