نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست کارگروه کنکور 1401

اولین نشست کارگروه کنکور 1401به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه اولین نشست کارگروه کنکور 1401 دوشنبه 1400/11/11 در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید.
سید محمدرضا نجفی در این جلسه در خصوص ارتقا سطح آموزشی منطقه و جایگاه شهرستان برنامه های خود را تشریح و بر لزوم استفاده از فرصت های باقیمانده تا کنکور 1401 تاکید نمود.