نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست کارگروه جوانان آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

اولین نشست کارگروه جوانان آموزش و پرورش شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه؛ به همت واحد روابط عمومی اولین نشست کارگروه جوانان آموزش و پرورش شهرستان با حضور جمعی از معلمان جوان و مسئولان آموزش و پرورش برگزار گردید.

کریمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان در جلسه کارگروه جوانان بر اهمیت توجه به ایده ها و نظرات جوانان تاکید و اظهار کرد: اهتمام آموزش و پرورش ابرکوه بر مشارکت و نقش پذیری جوانان نخبه در برنامه های این مدیریت است.