نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای رفاهی-خدماتی فرهنگیان شهرستان ابرکوه برگزار شد

اولین جلسه شورای رفاهی-خدماتی فرهنگیان شهرستان ابرکوه برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اولین جلسه شورای رفاهی،خدماتی فرهنگیان شهرستان در محل دفتر ریاست و با حضور اعضای جلسه تشکیل گردید.

در این جلسه پیرامون نقش و اهمیت تشکیل این جلسه، شیوه نامه اجرایی مراکز آموزشی، رفاهی و خدماتی فرهنگیان، اهداف شورای مراکز شهرستان و اجاره ساختمان مدرسه بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است باشگاه های فرهنگیان، مراکز آموزشی-رفاهی- تفریحی، میهمانسراها، خانه های معلم، زائرسراها و ... مشمول مرکز آموزشی- رفاهی فرهنگیان می باشد.

همچنین لازم به ذکر است اعضای شورای مرکز اموزشی رفاهی فرهنگیان شامل رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان، معاونت پشتیبانی شهرستان، مسئول امور تعاون و رفاهی، مسئول خدمات و تدارکات، کارشناس امور حقوقی، کارشناس ارزیابی عملکرد، رییس حسابداری، نماینده مدیران و مدیر مرکز رفاهی می باشد و وظایف و اختیارات این شورا به شرح زیر می باشد:

1.     اجرای سیاست های شوراهای مرکزی و استانی

2.     نظارت بر حسن اجرای مطلوب امور مراکز

3.     بررسی عملکرد و فعالیت مراکز و تهیه گزارش و ارائه پیشنهادات و ارسال ان به شورای استان

4.     هماهنگی برای تنظیم برنامه های مراکز

5.     پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه مرکز و ارسال ان به شورای استان

6.     پیشنهاد تصدی رییس مرکز و صدور ابلاغ توسط رییس شورا