نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه بررسی چالش های آموزشی متوسطه دوره اول

اولین جلسه بررسی چالش های آموزشی متوسطه دوره اولبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اولین جلسه بررسی چالش ها و مشکلات آموزشی متوسطه دوره اول با حضور"قیومی زاده" معاون آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه اول و جمعی از مدیران و سرگروه های آموزشی در محل سالن اجتماعات اداره برگزار شد.

در این جلسه ابتدا "قیومی زاده" معاونت آموزشی به بیان مشکلات کمی آموزش پرداخت و در ادامه "هاشمی زاده" کارشناس آموزش متوسطه دوره اول برخی از مشکلات خاص این دوره را بیان نمود.

در پایان مدیران و سرگروه های آموزشی ضمن بیان مشکلات و چالش های آموزشی مدارس، در مورد چگونگی رفع و یا کاهش مشکلات به بحث و تبادل نظر پرداختند.