نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن متأهلین دبیرستان های دخترانه مهرآباد

انجمن متأهلین دبیرستان های دخترانه مهرآباد


انجمن متأهلین دبیرستان های دخترانه مهرآباد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، انجمن متأهلین دبیرستان های دخترانه مهرآباد با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در سالن دبیرستان شهید جهانی برگزار گردید.

در این انجمن که دانش آموزان دختر متأهل هنرستان طوبی و دبیرستان های فرزانگان و شهید جهانی به همراه همسر و والدین خود حضور داشتند؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، شیوه های صحیح فرزندپروری و عوامل مؤثر در مطلوب شدن رابطه والدین با فرزندان را بیان نمود.

"مسلم روحی پناه" ماده 53  آئین نامه اجرائی، مربوط به نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان ازدواج کرده را بیان کرد و دانش آموزان و اولیاء آنان در این زمینه توجیه شدند.

وی در پایان، از زحمات مدیران هنرستان طوبی و دبیرستان های فرزانگان و شهید جهانی در برپائی و تشکیل چنین جلسه ای تقدیر و تشکر نمود.