نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن متأهلین

انجمن متأهلین


انجمن متأهلین

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، انجمن متأهلین هنرستان و کار و دانش آزاده در سالن ارشاد این شهرستان برگزار گردید.

در این همایش که با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه و معاونین و کارشناسان این اداره، دانش آموزان متأهل به همراه پدر و مادر و همسرانشان و کادر اجرائی مدرسه برگزار گردید؛ آقای حسینیان از روانشناسان شهرستان، اصولی که باید در دوران عقد رعایت گردد را بیان نمود.

سپس مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، بحث آسیب های اجتماعی و انتظارات آموزش و پرورش از دانش آموزان ازدواج کرده را بیان نمود.

"مسلم روحی پناه" اظهار داشت: امروز ما در خانواده ها به مشکلاتی برخورد کردیم که نه تنها خانواده ها بلکه جامعه و همه افراد را به سوئی سوق می دهد که بسیار خطرناک است.

یکی از این مشکلات، بی توجهی خانواده ها به آسیب های شبکه های مجازی، ماهواره،تلگرام و ... می باشد. امروزه می بینیم که بچه ها و همه خانواده ها سر به زیر شده اند؛ به طوری که همه سر در وات ساپ و تلگرام و ... دارند و این مسئله جامعه را به سمت انحراف می کشاند.

وی در ادامه چهار اولویتی که در ماده53 آئین نامه اجرائی مدارس مربوط به دانش آموزان متأهل آمده است را بیان نمود و افزود: در شهرستان ما مانند سایر شهرستان ها اولویت چهارم (با رعایت سادگی و خودداری از ابراز مسائل ازدواج با دیگر دانش آموزان، مانند سایرین در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهد) انتخاب شده است ولی با رعایت ضوابط و مقررات.

وی آسیب هائی را که بر اثر رعایت نکردن این اصل ممکن است در مدارس رخ دهد و ولع کاذبی که ممکن است در بین دانش آموزان مجرد پیدا شود را برشمرد.