نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب شایسته همکار ابرکوهی به عنوان عضو مجمع انجمن علمی و آموزشی معلمان تربیت بدنی استان

انتخاب شایسته همکار ابرکوهی به عنوان عضو مجمع انجمن علمی و آموزشی معلمان تربیت بدنی استانمجمع عمومی انجمن علمی و آموزشی معلمان تربیت بدنی استان یزد با حضور بیش از 200 نفر از معلمان، کارشناسان و پیشکسوتان سرگروههای آموزشی تربیت بدنی استان در 4 تیرماه در پژوهشکده آیت الله خاتمی برگزار شد.

گفتنی است بعد از معرفی کاندیدهای شورای اجرایی و بازرسین، انتخابات انجمن علمی آموزشی دبیران تربیت بدنی برگزار شد و پس از شمارش آرا احترام السادات صحافی از شهرستان ابرکوه، بیشترین رای را به دست آورد.

لازم است این موفقیت بزرگ را به ایشان و جامعه ی فرهنگی شهرستان ابرکوه تبریک بگوییم و موفقیت روزافزون این عزیز را در عرصه خدمت به مردم از خداوند مسئلت داریم.