نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات نمایندگان انجمن اولیا و مربیان در شورای آموزش و پرورش

انتخابات نمایندگان انجمن اولیا و مربیان در شورای آموزش و پرورش


انتخابات نمایندگان انجمن اولیا و مربیان در شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه برگزار و 3 نماینده منتخب به این شورا راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، انتخابات نمایندگان انجمن اولیا و مربیان در شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در سالن کنفرانس این اداره و با حضور رؤسای انجمن اولیا و مربیان مدارس شهرستان برگزار و آقایان محمدهادی زارع زاده، سیدرسول پورسید و محمدعلی اکرمی با اخذ بیشترین آراء برای مدت دو سال به عنوان نمایندگان انجمن اولیا و مربیان در شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه انتخاب گردیدند.