نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات مجلس دانش آموزی

انتخابات مجلس دانش آموزی


انتخابات مجلس دانش آموزی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، انتخابات مجلس دانش آموزی با حضور اعضای شورای دانش آموزی مقطع متوسطه برگزار گردید.

پس از رأی گیری و شمارش آرا، آقای محمد عزیزی و خانم زهرا السادات ابطحی به مرحله استانی انتخابات راه پیدا نمودند.