نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای


افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبیرستان دخترانه آسیه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با حضور رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و دیگر همراهان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه و تنی چند از کارشناسان این اداره و دیگر مسئولین بخش بهمن در دبیرستان دخترانه آسیه و میرغفاری از توابع بخش بهمن برگزار گردید.

سخنرانی خلیلی رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، ورزش زورخانه ای و پهلوانی، بازدید از جشنواره غذای سالم و ... را از برنامه های قابل ذکر این مراسم می توان برشمرد.

همچنین مسئولین اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان های بعثت و شهید نوروزی نیز بازدید نمودند.