نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح کارگاه it

افتتاح کارگاه it


کارگاه it دبیرستان نمونه امام صادق(ع) افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، کارگاه it دبیرستان دوره دوم نمونه امام صادق(ع) با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، معاون پشتیبانی و جمعی از کارشناسان اداره و مسئولین دبیرستان امام صادق(ع) افتتاح گردید.