نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح بازارچه کار و فناوری دانش آموزان آموزشگاه ابن سینا و امام خمینی (ره)

افتتاح بازارچه کار و فناوری دانش آموزان آموزشگاه ابن سینا و امام خمینی (ره)به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، بازارچه کار و فناوری که شامل دست ساخته ها و کارهای عملی دانش آموزان آموزشگاه ابن سینا و امام خمینی (ره) بود، با حضور "قیومی زاده" معاونت آموزشی در دبیرستان ابن سینا افتتاح گردید.

"قیومی زاده" معاونت آموزشی خاطر نشان کرد: تشکیل بازارچه و اهمیت به کارهای عملی در مدارس باعث شکوفایی استعدادهای دانش آموزان شده و توانمندی های دانش آموزان از این طریق آشکار خواهد گردید.