نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای


چهارمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبستان عشایری شهید باهنر ده عرب کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، افتتاحیه چهارمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شهرستان ابرکوه، در دبستان عشایری شهید باهنر ده عرب و با حضور خلیلی و قانع؛ رئیس و کارشناس مسئول تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، عباسی؛ رئیس مدارس عشایری اداره کل، روحی پناه؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، معاونین و کارشناسانی از اداره، مسئولین محلی، دانش آموزان دبستان عشایری شهید باهنر و دبستان های اطراف برگزار گردید.