نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز به کار طرح مدارس حامی پیشگیری از دیابت

آغاز به کار طرح مدارس حامی پیشگیری از دیابت


آغاز به کار طرح مدارس حامی پیشگیری از دیابت

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، طرح مدارس حامی پیشگیری از دیابت با حضور دکتر ایمانی رئیس اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان و حسینی تبار کارشناس مسئول این اداره، دکتر آقائی رئیس مرکز تحقیقات دیابت استان، قدیریان کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در آموزشگاه شاهد شهید عبد الرحمن آدمی آغاز گردید.

رئیس اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در مورد کلیت طرح توضیحاتی ارائه داد.

"دکتر ایمانی" اظهار داشت: استان یزد جزء سه استان اول کشور در بحث دیابت می باشد. ما با اجرای این طرح می توانیم حداقل دیابت را کنترل کنیم.

دکتر آقائی رئیس مرکز تحقیقات دیابت استان، اجرای این طرح را حول چهار محور به شرح ذیل اعلام کرد: 1- مدیریت استرس     2- تغذیه سالم     3- تحرک در دانش آموزان     4- تشخیص به موقع دیابت

"حسینی تبار" کارشناس مسئول اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان نیز از اجرای این طرح در تمامی مدارس مقطع ابتدائی شهری در سال آینده خبر داد.