نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام آزمون های آنلاین ضمن خدمت

اعلام آزمون های آنلاین ضمن خدمت1- آزمون هدایت تحصیلی مشاوران و مدیران متوسطه اول

روز چهار شنبه  95/06/17  ساعت 9 صبح  کار دانش فجر (مرکز آزمون)

2-تمدید آزمون تربیت بدنی

روز چهار شنبه  95/06/17   ساعت 9 صبح کار دانش فجر ( مرکز آزمون)