نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهمبازنشستگان/وظیفه بگیران محترم

با مراجعه به سایت cspf.ir آخرین وضعیت بیمه تکمیلی و افراد تحت تکفل را مشاهده نموده و جهت هرگونه حذف یا اضافه از تاریخ 98/6/1 الی 98/8/15 به شعب شرکت آتیه سازان نمایندگی ابرکوه ( رخشنده،  شماره تماس 32828036) مراجعه نمایند.